Jeugdclub

Om de week is er op de zondagavond een Jeugdclubavond. Hieronder vindt je meer informatie over wat een Jeugdclubavond inhoudt.

Visie

Visie Jeugdclub Vlaardingen:

‘’In een veilige omgeving jongeren stimuleren te groeien in hun geloof en zich te ontwikkelen op sociaal gebied.’’

Waar het Jeugdhonk zich voornamelijk richt op het ontwikkelen op sociaal gebied richt de Jeugdclub zich op het stimuleren in geloofsgroei bij jongeren. Dit zegt niet dat de zondagavonden niet gezellig zijn, maar de focus ligt op geloofsgroei. Dit proberen we te bereiken door jongeren kennis te laten maken mét en zich te laten verdiepen in Bijbelse onderwerpen. Dit zijn bij voorkeur onderwerpen die direct aansluiten bij de leefwereld van jongeren.

De basis van wat je als Christen gelooft is natuurlijk altijd de Bijbel. Toch beseffen wij ons als Jeugdclub dat alleen Bijbellezen soms niet genoeg is voor jongeren. Je worstelt met je eigen specifieke vragen, met je eigen moeilijkheden; en daartegenover: iedereen heeft zijn eigen talenten/sterke kanten die hij of zij kan delen. Hier willen we op de club ook ruimte voor bieden: naast het vergroten van kennis is er ook ruimte voor een geloofsgesprek: wat speelt er in jouw leven, en wat betekend het geloof voor jou daarin?

Hoe ziet een Jeugdclubavond eruit?

Vanaf 19:45 uur is er een inloop en om 20:00 uur proberen we de avond dan echt te starten. We openen de avond met mededelingen (wat gaat er komende tijd allemaal gebeuren, zijn er nog jarigen, leuke activiteiten, of andere dingen die het vermelden waard zijn). Daarna zingen we een aantal liederen; soms Nederlandstalig en so